Nacionalna konferencija '' Saradnjom do poboljšanog obrazovanja romske i egipćanske djece''

Nacionalna konferencija ''Saradnjom do poboljšanog obrazovanja romske i egipćanske djece'' održana je 29. novembra 2019. godine. Konferenciji su prisustvovali predstavnici civilnog sektora, članovi Koalicije, predstavnici osnovnih škola, mentori i medijatori u obrazovanju, predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Ministarstva prosvjete, Kancelarije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, kao i drugih relevantnih nacionalnih i međunarodnih institucija.

Konferencija je bila radnog karaktera i predstavljala je priliku da se akteri koji su direktno ili indirektno uključeni u proces obrazovanja romske i egipćanske djece, diskutuju o trenutnim izazovima i kreiraju preporuke za unapređenje obrazovanja. Između ostalih, te preporuke uključuju:

  • veća uključenost i bolja saradnja svih institucija uključenih u proces obrazovanja romske i egipćanske djece, kroz kreiranje digitalnog sistema i procedura vezanih za Protokol o ranom napuštanju školovanja, kako bi se proces praćenja i reagovanja ubrzao;
  • intenzivnija i specijalizovana saradnja sa roditeljima i porodicama djece (kroz radionice o važnosti kontinuiranog obrazovanja, savjetodavni rad)
  • obezbjeđivanje mentorske podrške u ranijim razredima osnovne škole 
  • jačanje kompetencija samih učenika kroz različite edukativne aktivnosti, uključivanje u vannastavne i sportske aktivnosti i kroz uspostavljanje komunikacije sa mladima koji predstavaljaju pozitivne primjere iz RE zajednice;
  • smanjenje obuhvata romske i egipćanske djece po jednom angažovanom saradniku (trenutni broj je 70)

Preporuke će biti dostavljene svim zainteresovanim akterima i relevantnim institucijama, i koristiće kao vrijedno sredstvo u daljim naporima za zagovaranje poboljšanja kvaliteta obrazovanja romske i egipćanske djece u osnovnim školama.

Nacionalna konferencija održana je u sklopu regionalnog projekta ''Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i u Turskoj'', kojim koordiniše Roma Active Albania, a na nacionalnom nivou sprovodi NVO ''Mladi Romi''. Projekat finansira Evropska unija, a ko-finansira Ministarstvo javne uprave.

 

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg